Shop Đá Quý – Mua Bán Đá Quý Phong Thủy – Đá Quý Trang Sức Cao Cấp

Đá Quý: Ngọc Thạch

Ngọc thạch là một loại đá quý màu xanh thường dùng để làm vật trang sức hoặc trang trí. Người miền Nam còn gọi loại đá này là cẩm thạch, nhưng thật chất, cẩm thạch là một loại đá hoa màu xanh giống màu ngọc thạch thường được dùng để làm đồ trang sức giả,