thạch anh hồng

Vòng tay thạch anh hồng – Sp 15

Giá bán: Liên hệ

Thạch anh vàng(citrine) – Sp5

Thạch anh vàng( citrine) Cam lửa Giá bán: Liên hệ

Hòn non bộ thạch anh – Sp4

Kích thước: 68 x 125cm. Chất liệu: Thạch anh trắng tinh thể + Gốm Bình Thuận. Giá bán: 11.000.000 VNĐ.

Hóc tài lộc thạch anh – Sp2

Hóc tài lộc thạch anh tím Giá bán: Liên hệ