thạch anh trắng

Thạch anh vàng(citrine) – Sp5

Thạch anh vàng( citrine) Cam lửa Giá bán: Liên hệ

Hòn non bộ thạch anh – Sp4

Kích thước: 68 x 125cm. Chất liệu: Thạch anh trắng tinh thể + Gốm Bình Thuận. Giá bán: 11.000.000 VNĐ.